Studier

Ersättning från a-kassan under kortare och längre uppehåll i studier ej längre möjligt!

När din ansökan kommer till kassan prövar vi om du uppfyller ett medlems och arbetsvillkor och om du är att betrakta som studerande eller arbetssökande.

Grundregel 

Ingen ersättning lämnas till personer som deltar i utbildning. Du kan ha rätt till ersättning om du har:

  • avslutat dina studier, utbildningen fullföljts och att inga studier planeras.
  • definitivt avbrutit dina studier, inga studier är planerade.

När är studierna avslutade

När du har avslutat eller definitivt har avbrutit dina studier betraktas du som arbetslös. Du har fullföljt dina studier och du har inte ansökt om nya. Om du har max 3 restpoäng som inte kräver några studieinsatser är du klar med dina studier.

När är studierna avbrutna 

Definitivt avbrutna studier. Du har avregistrerat dig och inte sökt några nya studier då är du inte längre att betrakta som studerande.

Deltidsstudier

I 16 § punkt 2 ALFFo regleras att arbetslöshetsersättning kan betalas ut till den som deltidsstuderar om:
den sökande inte har slutat sitt tidigare arbete på grund av studierna, vilket innebär att han måste vara ofrivilligt arbetslös, uppsagd eller ha slutat sin anställning på egen begäran av andra skäl än studierna.
Studierna inte får hindra den sökande att från att söka och ta heltidsarbete.
Den sökande intygar att studierna avbryts om de hindrar från att ta arbete.
den sökande inte har någon form av studiestöd.

Ingen a-kassa under studieuppehåll 

Möjligheten att vara arbetslös under längre studieuppehåll och ferie har tagits bort.

Jullov 

Enligt § 9 Lagen om arbetslöshetsförsäkringen (ALF), gäller undantag för dig som går en arbetsmarknadsutbildning men inte får aktivitetsstöd under julhelgen.