Utbetalningar

1,75% i höjt inkomstunderlag för arbetslösa medlemmar

Farmaciförbundet har träffat ett tvårigt avtal med arbetsgivaren om lönerna för förbundets drygt 5 200 medlemmar. Faks styrelse har beslutat att höja inkomstunderlaget för kassans arbetslösa medlemmar under första avtalsåret med 1,75% från 3 maj.

Tidplan för utbetalningar under 2010.

Här kan du hitta datum för utbetalning. Utbetalning sker två gånger per månad under 2010! Handlingarna för nyarbetslösa skall vara kassan tillhanda 14 dagar innan utbetalningsdagen, alla ärenden handläggs efter ankomstdatum i tur och ordning.
Januari 2010

Månad   1:a     2:a    3:e
8        21
4        25
11      25
9        22
6        20
10      24
8        22
5        19
9        23
7        21
11      25
9        23     30
2011        13       27